فارسی

شرکت عاج بتن دلیجان

تیر برق- قالب تیر برق- قالب فلزی- پایه بتنی- میلگرد- قطعات بتنی- سیمان و میلگرد

Contact

کارگاه یا فروشگاه

State: مرکزی‌

City: دلیجان‌

آدرس : دلیجان کیلومتر 5 جاده اصفهان شهرک صنعتی بهارستان 2 بهار 4 شرکت عاج بتن دلیجان

^
شرکت عاج بتن
Supporter of Iran Industry Directory (Besi.co)